DYNAMO W SŁUŻBIE KOORDYNACJI MIĘDZYBRANŻOWEJ

Cechą dobrego projektu jest jego skoordynowanie pomiędzy poszczególnymi branżami, idea ta odgrywa znaczącą rolę w czasie pracy nad tematami w środowisku BIM. Możliwość współbieżnego projektowania, pozwala na bieżącą kontrolę poziomu spójności modeli pod względem kolizji czy też wzajemnych zależności między branżami. Read More

Hackowanie modelu MEP: Revit API, Python & Dynamo

Z jednej strony Revit to świetny program do modelowania instalacji HVAC, wod-kan i innych w środowisku 3D i zgodnie z filozofią BIM. To też program dający ogromne możliwości pod względem analizy modelu jako bazy danych. Dodatkowo wykorzystując Dynamo i Pythona możemy bardziej efektywnie przetwarzać dane zawarte w modelu, ale to nadal nie wszystkie możliwości. Możemy bezpośrednio wydawać polecenia korzystając z klas i metod Revit API. Read More