DZIAŁAMY NA RYNKU USŁUG
INWESTYCYJNYCH OD 1961 ROKU.

Zakłady Zmechanizowanego Sprzętu Domowego POLAR S.A. Wrocław

Rok realizacji: 1995

Kompleksowa dokumentacja rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków bytowo gospodarczych oraz projekt neutralizatora- oczyszczalnio ścieków technologicznych linii kataforezy wydziału obrabiarek.

Powrót