DZIAŁAMY NA RYNKU USŁUG
INWESTYCYJNYCH OD 1961 ROKU.

WSK „PZL Rzeszów” S.A.

Rok realizacji: 2004

Wykonanie dwóch złożonych funkcjonalnie i technologicznie przemysłowych kabin rentgenowskich do badań defektoskopowych wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej. W kabinach zainstalowano 6 aparatów rentgenowskich do badań defektoskopowych oraz wydzielono laboratorium obróbki zdjęć RTG. Obie kabiny zostały odebrane bez zastrzeżeń przez Państwową Agencję Atomistyki. Projekt ten umożliwił pozycjonowanie firmy, nie tylko jako firmy projektowej, ale jako firmy inżynierskiej oferującej szeroki zakres specjalistycznych usług inżynierskich wykraczający poza tradycyjne projektowanie.

Powrót