DZIAŁAMY NA RYNKU USŁUG
INWESTYCYJNYCH OD 1961 ROKU.

Pratt & Whitney Kalisz Sp. z o.o.

Rok realizacji: 2003

Wykonanie projektu modernizacji istniejącej wentylacji hali produkcyjnej. Projekt zawierał rozwiązania wentylacji nawiewnej i wyciągowej oraz system częściowej klimatyzacji. Innowacyjność projektu polegała na wprowadzeniu kontroli parametrów termicznych do hali produkcyjnej obróbki mechanicznej. Cel osiągnięto poprzez stworzenie stref klimatycznych termal zone, bez konieczności ponoszenia wysokich kosztów związanych z tradycyjną metodą chłodzenia powietrza.

Powrót