DZIAŁAMY NA RYNKU USŁUG
INWESTYCYJNYCH OD 1961 ROKU.

Politechnika Wrocławska

Rok realizacji: 2010
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji „Centrum Edukacyjno-Technologiczne Międzyuczelnianego Centrum Innowacyjno-Technologicznego TECHNOPOLIS”. Zakres praco obejmował koncepcję architektoniczna, projekt budowlany, projekt wykonawczy, przedmiar robót oraz kosztorys inwestorski. Budynek musiał być zaprojektowany w taki sposób aby żadne zakłócenia nie wpływały na operacje przesuwania i relokacji w materiałach odbywające się z dokładnością 6 atomów w laboratoriach nanotechnologii.
  • Powierzchnia zabudowy – 2380 m2,
  • Powierzchnia całkowita – 4 297 m2,
  • Kubatura budynku – 20 106 m3.
Powrót