DZIAŁAMY NA RYNKU USŁUG
INWESTYCYJNYCH OD 1961 ROKU.

Oczyszczalnia ścieków WOŚ Janówek we Wrocławiu

Rok realizacji: 1993

Modernizacja kotłowni na paliwo stałe składającej się z kotłów o wydajności 1 MW i 3MW polegającej na zmianie paliwa na gazowe. Obecnie w budynku kotłowni zamontowany jest układ kogeneracyjny zasilany biogazem z oczyszczalni ścieków.

Powrót