DZIAŁAMY NA RYNKU USŁUG
INWESTYCYJNYCH OD 1961 ROKU.

HS Wrocław

Rok realizacji: 2014
Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej budowy, przebudowy i rozbudowy kampusu przemysłowego HS Wrocław. Zarządzanie oraz nadzorowanie realizacji nad budową. Szczegółowo: przygotowanie formalno prawne procesu inwestycyjnego (uzyskanie Decyzji pozwolenia na budowę oraz Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji), przygotowanie dokumentacji (projekt budowlany, projekt przetargowy, projekt wykonawczy), zarządzanie budową.
  • Powierzchnia zabudowy  przemysłowej– 15 240 m2,
  • Powierzchnia zabudowy biurowej – 3 200 m3,
  • Kubatura przemysłowa  - 130 050 m3,
  • Kubatura biurowa – 44 140 m3.
Realizacja projektu związana była z bardzo trudnym wyzwaniem jakim było m.in. wykonanie przebudowy hali produkcyjnej bez całkowitego wygaszania produkcji. PKI PREDOM jako zarządzający inwestycją musiał opracować stosowne plany, koordynować prace związane z relokacją produkcji w poszczególnych obszarach, zaprojektować odpowiednie wygrodzenia i zaplanować roboty budowlane tak by możliwa była mechaniczna obróbka precyzyjna realizowana w zakładzie. Kolejnym elementem wymagającym uwagi jest projekt Centrum Inżynieryjnego. PKI PREDOM odpowiadał za cały proces inwestycyjny od projektu, poprzez zarządzanie na certyfikacji LEED skończywszy. Z dostępnych danych wynika że jest to jedyna taka zrealizowana inwestycja w Polsce.  
Powrót