DZIAŁAMY NA RYNKU USŁUG
INWESTYCYJNYCH OD 1961 ROKU.

Centrum Inżynieryjne Hamilton Sundstrand

Rok realizacji: 2015
W ramach projektu wykonaliśmy wielobranżową dokumentację projektową (projekt budowlany i projekt wykonawczy). W zakres usług realizowanych przez naszą firmę wchodziło także zarządzanie budową. PREDOM był także odpowiedzialny za certyfikację LEED. Centrum Inżynieryjne będzie będzie pełniło rolę ośrodka badawczo-rozwojowego dla przemysłu lotniczego jako miejsce pracy inżynierów firmy Hamilton Sundstrand, część UTC Propulsion & Aerospace Systems w holdingu United Technologies. W uroczystym otwarciu centrum uczestniczyli ambasador USA w Polsce Stephan Mull, rektor Politechniki wrocławskiej prof. Tadeusz Więckowski, przedstawiciele władz miasta i licznie zaproszeni goście.  
Powrót