DZIAŁAMY NA RYNKU USŁUG
INWESTYCYJNYCH OD 1961 ROKU.

BorgWarner Turbo & Emissions Systems

Rok realizacji: 2009

Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej budowy fabryki firmy BorgWarner w Jesionce oraz zarządzanie i nadzorowanie realizacją budowy. Przygotowanie formalno prawne procesu inwestycyjnego (uzyskanie Decyzji pozwolenia na budowę oraz Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji), przygotowanie dokumentacji projektowej (projekt budowlany, projekt przetargowy, projekt wykonawczy), Zarządzanie budową. Projekt był pierwszą w Polsce realizacją inwestycji zgodnie z amerykańskim certyfikatem LEED.

  • Powierzchnia zabudowy – 4427 m2,
  • Powierzchnia całkowita – 5598,9 m2,
  • Kubatura – 34970 m3.
Powrót