DZIAŁAMY NA RYNKU USŁUG
INWESTYCYJNYCH OD 1961 ROKU.

BMH Technology

Rok realizacji: 2012

Wykonanie projektów budowlanych oraz kompleksowej wielobranżowej dokumentacji technicznej wraz z instrukcją eksploatacji instalacji do rozładunku i transportu biomasy do współspalania o wydajności 230 m3/h dla PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., Elektrownia Szczecin. Współpraca z fińską firmą BMH umożliwiła wejście firmy w obszar związany z energetyką zawodową. Od tego czasu firma obecna jest cały czas w projektach inżynierskich związanych z energetyką (foto: BMH)

Powrót