Budowa zakładu Guotai Huarong Poland Sp. z o.o.

Naszym zadaniem było zaprojektowanie poniższych elementów, na działce o powierzchni całkowitej około 60 000 m2:

  • budynku biurowego;
  • budynku wielofunkcyjnego;
  • portierni kontenerowej;
  • wiaty rowerowej;
  • zbiornika wody ppoż;
  • zbiornika wody deszczowej;
  • zewnętrznych instalacji (sieci uzbrojenia terenu);
  • układu parkingów, dróg i placów;
  • zagospodarowanie terenu.

Praca naszego Zespołu polegała w tym projekcie na kompleksowym sporządzeniu projektu budowlanego i wykonawczego w zakresie architektury, konstrukcji, instalacji sanitarnych oraz elektrycznych. Całość dokumentacji wykonana została przy wykorzystaniu modeli 3D w programie REVIT. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych narzędzi projektowych, możliwa była pełna koordynacja sporządzonego projektu z technologią dostarczaną przez Inwestora.