Budowa hali przemysłowej na potrzeby galwanizacji z częścią biurową i częścią socjalną w Dzierżoniowie

Na działce zlokalizowanej w Dzierżoniowie zaprojektowany został obiekt przemysłowy na potrzeby galwanizacji z częścią biurową i częścią socjalną wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną. Całość zamierzenia budowlanego składała się z wielu elementów:

  • hali produkcyjnej z zapleczem socjalno-biurowym wraz z instalacjami,
  • pompowni przeciwpożarowej i zbiornika wody p.poż.;
  • stacji gazowej;
  • wiaty na gazy techniczne (kontener ażurowy);
  • murów oporowych, ogrodzeń ażurowych, barierek;
  • zewnętrznych instalacji (sieci uzbrojenia terenu), oraz zarurowanie rowu;
  • zjazdu na teren i budowa układu parkingów, dróg i placów;
  • zagospodarowania terenu wraz zielenią oraz instalacjami i przyłączami;
  • nasadzenia zastępcze zieleni za wycinki drzew i krzewów, nasadzenia zieleni na froncie działki;

Nasz zespół przeanalizował dostępne możliwości, potencjalne ryzyka oraz stawiane wymagania, a następnie opracował wysokiej jakości dokumentację zgodną z metodologią BIM. Nadrzędnym celem było maksymalne wykorzystanie dostępnej powierzchni i usytuowanie w niej hali produkcyjnej. Zaangażowanie naszych inżynierów w połączeniu z doświadczeniem przy realizacji tego typu obiektów zaowocowała oczekiwanym efektem sporządzonego projektu w stosunku do wymagań stawianych przez technologię oraz Klienta.