W opisywanym projekcie nasz Zespół zmierzył się z wymaganiami stawianymi dla standardu CLEAN ROOM, kładącego nacisk na aspekt wysokiej klasy czystości. Wyjątkowo duża powierzchnia wymagała zastosowania precyzyjnej technologii, ukierunkowanej na spełnienie nietypowych wymagań. Indywidualne podejście oraz dobra organizacja pracy naszych inżynierów różnych branż pozwoliła w stosunkowo krótkim okresie czasu przygotować projekt budowlany i budowlany zamienny, obejmujący wyspecyfikowane typy parametrów obiektu.

Zakres projektu budowlanego w tym przypadku obejmował:

  • rozbiórkę istniejącej pompowni wraz ze zbiornikiem ppoż;
  • projekt budynku produkcyjno – magazynowego z zapleczem socjalnym i częścią biurową;
  • projekt pompowni przeciwpożarowej;
  • projekt zbiornika ppoż;
  • projekt instalacji azotu;
  • projekt zagospodarowanie terenu.