W prezentowanym zleceniu, eksperci naszych branż – instalacyjno-sanitarnej oraz elektrycznej –podjęli wyzwanie opracowania projektu budowlanego oraz wykonawczego dla obiektu użyteczności publicznej, którym była Pracownia Przewrotu Kopernikańskiego w Warszawie. Projektowany budynek obejmował swym zakresem trzy kondygnacje nadziemne i jedną podziemną, a funkcjonalnością zarówno zagospodarowanie społeczno-edukacyjne i warsztatowe, jak również pomieszczenia techniczne i laboratoryjne. Dodatkowo, część budynku skupiała w sobie pomieszczenia z przeznaczeniem konferencyjno-biurowym. Dla każdego ze wskazanych pomieszczeń konieczne było zastosowanie przez naszych specjalistów indywidualnego podejścia. Należyta staranność wykonywanych projektów pozwoliła sprostać wszystkim stawianym nam przez liczne wymogi prawne wymaganiom. Przeprowadzone w fazie przedprojektowej szczegółowe konsultacje przyczyniły się do zoptymalizowania zastosowanego przez naszych instalatorów rozwiązania, proponując Inwestorowi przełożenie sieci cieplnej DN900 usprawniające funkcjonalność najniższej kondygnacji. Dzięki skrupulatnie przeprowadzonym przez nasz Zespół analizom, proces przełożenia przebiegł sprawnie, a projekt został zrealizowany z sukcesem. Zlecenie zostało zrealizowane w metodologii BIM i okazało się być swoistym prekursorem dla modelowania 3D na polskim rynku branżowym.

W zakresie opracowania tego projektu budowlanego i wykonawczego było:

 • przyłącze wodociągowe;
 • przyłącze kanalizacji sanitarnej i deszczowej;
 • przebudowa sieci cieplnej preizolowanje DN900;
 • przyłącze cieplne do budynku;
 • przebudowa sieci elektrycznych;
 • instalacja wodociągowa;
 • instalacje kanalizacji sanitarnej i deszczowej;
 • instalacje centralnego ogrzewani i ciepła technologicznego;
 • instalacje wody lodowej;
 • instalacje wentylacji i klimatyzacji;
 • instalacja sprężonego powietrza;
 • instalacje elektryczne silnoprądowe;
 • instalacje elektryczne niskoprądowe.