Analizy

Analizy

Potrzebujesz szczegółowej opinii na temat stanu technicznego danej nieruchomości lub samego projektu?

Oferujemy wiedzę i doświadczenie swoich ekspertów, pomagając w procesach decyzyjnych. Nasze analizy pomagają zarówno inwestorom na poziomie projektu, jak i właścicielom w przypadku już istniejącego budynku, na identyfikację zagrożeń i analizę ryzyk związanych z dalszymi planami dla inwestycji lub budynku. 

ANALIZA TECHNICZNA (Due Diligence)

Analiza techniczna oparta jest na rozpoznaniu stanu technicznego nieruchomości dzięki weryfikacji dostępnych dokumentów dotyczących budowy i użytkowania, identyfikacji wad fizycznych i niezgodności z przepisami prawa.

ANALIZA ENERGETYCZNA

Analiza energetyczna pozwala określić jakość obiektu oraz sposób, w jaki można osiągać jak najniższe zapotrzebowanie cieplne, dbając tym samym zarówno o aspekt ekologiczny, jak i ekonomiczny inwestycji.

EKSPERTYZY POŻAROWE

Ekspertyza pożarowa pozwala zlokalizować niezgodności występujące w budynku oraz określa propozycję rozwiązań zamiennych w stosunku do wymagań, jakie określają przepisy techniczno-budowlane lub przeciwpożarowe.

INNE

Potrzebujesz wsparcia w innym zakresie? Skontaktuj się z nami, a odpowiemy na Twoje pytania.