DZIAŁAMY NA RYNKU USŁUG
INWESTYCYJNYCH OD 1961 ROKU.

 • Faza przedprojektowa – konsulting

  • prognozy potrzeb, rozwoju zakłądów i branż
  • biznes plany
  • koncepcje
  • studia wykonalności
  • studia opłacalności ekonomicznej
  • badania przydatności technologii
  • oceny oddziaływania na środowisko
  • operaty wodno-prawne
  • analizy uciążliwości
  • inwentaryzacje
  • ekspertyzy i oceny techniczne
  • wyceny nieruchomości
  • pomiary i badani
   
 • Wykonawstwo i eksploatacja

  • studia programowo-przestrzenne
  • plany zagospodarowania
  • specyfikacje przetargowe
  • projekty budowlane
  • projekty wykonawcze branż:
   • technologicznej,
   • architektonicznej,
   • konstrukcyjnej,
   • drogowej,
   • mechanicznej,
   • instalacyjnej,
   • elektrycznej,
   • akp isterowania.
   
 • Kierownictwo projektu i budowy

  • konsulting inżynierski
  • nadzory autorskie i inwestorskie
  • zastępstwo i powiernictwo inwestorskie
  • prowadzenie przetargów branżowych
  • koordynacja inwestycji
  • kontrola kosztów
   
 • Inżynieria i projektowanie

  • kompleksowa realizacja inwestycji
  • dostawy inwestycyjne
  • rozruch, szkolenia
  • wykonawstwo kontrukcji ochrony przeciwhałasowj
  • schematy eksploatacyjne
  • kontraktowanie usług utrzymania ruchu