DZIAŁAMY NA RYNKU USŁUG
INWESTYCYJNYCH OD 1961 ROKU.

Kontakt


Przedsiębiorstwo Konsultingowo-Inżynieryjne
PREDOM Sp. z o.o.

Wybrzeże J. Słowackiego 12-14
50-411 Wrocław

tel. 071 347 10 01
fax 071 343 12 1 5

pki@predom.biz.pl

Dane rejestrowe: Kapitał zakładowy 600 000 zł
NIP 8992233029
REGON 930832634
KRS 0000023972
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna VI Wydział Gospodarczy KRS
Rachunek 88 1750 1064 0000 0000 4004 5310


Prezes Zarządu
Dominik Fisel
tel.: +48 71 3471001
e-mail: DFisel@predom.biz.pl

Vice Prezes Zarządu
Lesław Janik
tel.: +48 71 3471001
e-mail: LJanik@predom.biz.plRachunkowość
Anna Betańska
tel.: +48 71 3471003
e-mail: ABetanska@predom.biz.plDyrektor ds Projektowania
Witold Kordecki
tel.: +48 71 3471029
e-mail: WKordecki@predom.biz.pl