Kontakt

Kontakt

Przedsiębiorstwo Konsultingowo-Inżynieryjne
PREDOM Sp. z o.o.

Wybrzeże J. Słowackiego 12-14
50-411 Wrocław

tel. 071 347 10 01
fax 071 343 12 1 5 

pki@predom.biz.pl

Dane rejestrowe:

Kapitał zakładowy 600 000 zł
NIP 8992233029 
REGON 930832634
KRS 0000023972
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna VI Wydział Gospodarczy KRS
Rachunek 88 1750 1064 0000 0000 4004 5310

Napisz do nas!