Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipisicing elit

Zakłady Zmechanizowanego Sprzętu Domowego POLAR S.A. Wrocław

Rok realizacji: 1995

Kompleksowa dokumentacja rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków bytowo gospodarczych oraz projekt neutralizatora- oczyszczalnio ścieków technologicznych linii kataforezy wydziału obrabiarek.

Return