DZIAŁAMY NA RYNKU USŁUG
INWESTYCYJNYCH OD 1961 ROKU.

 • Centrum Inżynieryjne Hamilton Sundstrand

  Zaprojektowane przez naszą firmę Centrum Inżynieryjne Hamilton Sundstrand we Wrocławiu uzyskało tytuł Budowy Roku 2015. Obiekt uzyskał także certyfikat LEED na poziomie Gold. W ramach inwestycji PKI PREDOM pełniło funkcję projektanta, a także zarządzało budową i prowadziło proces certyfikacji LEED.
 • HS Wrocław

  Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej budowy, przebudowy i rozbudowy kampusu przemysłowego HS Wrocław. Zarządzanie oraz nadzorowanie realizacji nad budową.  
 • BMH Technology

   

  Wykonanie projektów budowlanych oraz kompleksowej wielobranżowej dokumentacji technicznej wraz z instrukcją eksploatacji instalacji do rozładunku i transportu biomasy do współspalania (foto: BMH)

 • Kompania Węglowa S.A.

  Rok realizacji: 2011

  Opracowanie projektu technicznego wyciszenia szybu Aniołki.

 • Politechnika Wrocławska

  Rok realizacji: 2010
  Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji „Centrum Edukacyjno-Technologiczne Międzyuczelnianego Centrum Innowacyjno-Technologicznego TECHNOPOLIS”.
 • Zarząd Inwestycji Miejskich we Wrocławiu

  Rok realizacji: 2008 

  Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej Miejskiego Centrum Profilaktyki Weterynaryjno-Zootechnicznej – Schronisko dla bezdomnych zwierząt wraz  z uzyskaniem pozwolenia na budowę.

 • BorgWarner Turbo & Emissions Systems

  Rok realizacji: 2009

  Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej budowy fabryki firmy BorgWarner w Jesionce oraz zarządzanie i nadzorowanie realizacją budowy.


O nas

Realizujemy kompleksowe przedsięwzięcia budowlane , projektujemy obiekty przemysłowe i użyteczności publicznej. Naszym celem jest tworzenie dokumentacji projektowej zgodnej z obowiązującymi przepisami, terminowo i adekwatnie do potrzeb, wymagań i oczekiwań klienta, w sposób zapewniający jak najlepszy wskaźnik kosztów inwestycji realizowanych wg projektów PKI PREDOM do ich użyteczności.

Zajmujemy się technologią, konstrukcjami maszyn i urządzeń, doradztwem technicznym, montażem i rozruchem. Wykonujemy ekspertyzy i oceny techniczne, oceny oddziaływania na środowisko, opracowujemy prognozy potrzeb rozwoju zakładów i branż, studia programowo przestrzenne, koncepcje i projekty budowlano-wykonawcze, prowadzimy konsulting inżynierski, nadzory autorskie i inwestycyjne, zastępstwo i powiernictwo inwestorskie.

PKI PREDOM Spółka z o.o. zajmuje się także technologią, konstrukcjami maszyn i urządzeń, doradztwem technicznym, montażem i rozruchem. Wykonuje ekspertyzy i oceny techniczne, oceny oddziaływania na środowisko, opracowuje prognozy potrzeb rozwoju zakładów i branż, studia programowo przestrzenne, koncepcje i projekty budowlano - wykonawcze, prowadzi konsulting inżynierski, nadzory autorskie i inwestycyjne, zastępstwo i powiernictwo inwestorskie.

Firma dysponuje doświadczoną kadrą personelu inżynierskiego, który stanowią specjaliści wszystkich branż (architekci, konstruktorzy, instalatorzy, elektrycy, mechanicy), w tym biegli ds. ochrony przeciwhałasowej, ochrony wody, ochrony ziemi i ochrony powietrza. Spółka jest członkiem Izby Projektowania Budowlanego oraz Rady Krajowej Biur Projektów.

PKI PREDOM Sp. z o.o. gwarantuje dostosowanie usług do zapotrzebowania klienta. Współpracuje z realizatorami inwestycji w kraju i zagranicą. Jakość opracowań wykonywanych w biurze jest kontrolowana przez zespół sprawdzania i jakości. Cały zespół świadomie dąży do wysokiej jakości technicznej prac, w uzgodnionym terminach i w ramach ustalonego budżetu. (Polityka Jakości PKI PREDOM Sp. z o.o.).

Polityka prywatności i ochrona danych osobowych jest realizowana wg załączonych zasad ( RODO ).